Ocitli jste se v souvislostí s pandemií v tíživé životní situaci?

Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte problémy s financováním hypotéky, chybí vám prostředky na technické vybavení nebo jste se vlivem výpadku příjmu dostali do krizové situace, nejste na to sami.

Přinášíme seznam neziskových organizací a nadací, které vám mohou pomoci vyřešit vaše problémy.

Nadační fond Eduzměna: Fond pro Kutnohorsko

Pomoc je určena pro ty, kteří se nyní ocitli v náročné situaci, tedy děti, rodiče, učitele i vedení škol. O příspěvek mohou žádat právnické osoby, které působí na Kutnohorsku a spadají do některé z vymezených kategorií. Hlavním cílem je podpořit online výuku včetně potřebného vybavení, IT a metodické podpory a zajistit, aby i ohrožené děti měly stejné možnosti vzdálené výuky jako jejich vrstevníci.

Mezi žadatele budou rozděleny 2 miliony Kč.

Nadace ADRA: Sbírkový fond jednorázové pomoci

Jednorázová podpora pro konkrétní jednotlivce (rodiny), kteří se v důsledku koronavirové pandemie a následného vyhlášení nouzového stavu dostali nečekaně do sociální tísně, nemají nárok na státní kompenzaci ztráty příjmu apod.

Nejčastěji přispívají částkou do 15 000 Kč.

Nadace Naše Dítě: Pomáháme rodičům samoživitelům v hmotné nouzi

Pomoc rodičům samoživitelům, kteří se v současné koronavirové krizi ocitli v hmotné nouzi.

Přednost dostanou singl rodiče, kteří nedosáhnou na ošetřovné, protože pracovali na DPP nebo DPČ.

Výše příspěvku: 2000-5000,-/rodina

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: Fond podpory seniorů

Cílem programu je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

O příspěvek mohou žádat neziskové organizace, maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000 Kč.

Nadace VINCI: VINCI se mobilizuje na podporu stran zapojených do boje proti koronaviru

Nadace VINCI mimořádně rozšiřuje oblasti podpory o nemocniční sektor, zdravotní a sociální oblast, školství. Určeno pro právnické osoby/organizace.

Nadační fond Českého rozhlasu: COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi

Pomoc je určena jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice a nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ.

Nadace Terezy Maxové dětem: Krizový fond pomoci

Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli chudobě a finančním problémům.

Z příspěvku je možné hradit např. nájemné, kauci či dluh za dodávky energií. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí a spolupráce OSPOD.

Nadace Leontinka: COVID-19: Pomoc zrakově postiženým klientům a rodinám

Pomoc je určena zrakově postiženým, zejména těma, kteří se v důsledku opatření ocitli v nenadálé nouzi. Ale také pro ty, kteří získali příspěvek na projekt, který nyní není možné realizovat.

Nadace Neziskovky.cz: Grantový diář

Nadace Neziskovky.cz v reakci na nouzový stav v České republice odemykají mimořádně vyhlášené výzvy a zrychlená grantová řízení v Grantovém diáři i nepředplatitelům.

Nadace VIA: Podpora aktivním lidem, spolkům, obcím či kulturním institucím

Zdarma nabízí fundraisingové konzultace, pro získání prostředků v obtížném období můžete využít jejich online dárcovskou platformu Darujme.cz a přímo podporují spolky a obce. 

Laskavost plodí laskavost

 

Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka otevřela na platformě znesnáze21 sbírku pro pomoc dobrovolníkům s názvem Laskavost plodí laskavost.

Pokud patříte k superhrdinům dnešních dnů, ale dochází vám síly, nebojte se říci si o finanční pomoc

A co naopak nabízejí jednotlivci, neziskovky a různé iniciativy? Českem se valí vlna laskavosti, podívejte se na seznam dalších organizací, které vám v této situaci mohou pomoci. 

Seznam připravila Nadace OSF

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040