Podporujeme projekty zaměřené
na rozvoj soft-skills dětí

JSME HRDÝMI PARTNERY

Aktivity, které podporujeme

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

cosiv.cz/cs/
Podpora pomoci českému vzdělávání v souvislosti s událostmi na Ukrajině – krizová intervence, materiály pro výuku, podpora psychického zdraví dětí a práce s traumatem.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání soustředí své úsilí do 3 oblastí, resp. aktivit, které chce nabídnout zdarma všem, komu mohou v důsledku stresujícího vlivu války pomoci.

Válka je silným impulzem, který intenzivně působí na psychiku dospělých. O to více působí na dětskou duši, která ještě není tolik odolná a seznámená s mechanismy, které je možné využívat pro vyrovnání se s krizovou situací.

Klára Laurenčíková
předsedkyně

Chaloupky o.p.s.

www.skolniles.cz/cs
Podpora popularizace konceptu školního lesa jako výukového projektu škol, který propojuje samotnou výuku se vztahem k přírodě, ekologii a lesnictví.

Děti se učí v přírodě v kontextu lesa, práce, propojují zkušenosti, praktické dovednosti i teoretické znalosti, pozorují a bádají.

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost a posilujeme znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě.

RNDr. Jozef Zetěk
ředitel Chaloupky o.p.s.

Cyril Mooney Education, z.s.

www.hvcm.cz
Spolek rozvíjející metodu hodnotového vzdělávání a šířící nástroje a vizi kvalitního vzdělávání.

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney je vyučovací předmět, metoda výuky, ale především přístup ke vzdělávání, který školám pomáhá vytvářet atmosféru založenou na upřímnosti, důvěře a vzájemné pomoci.

V českém školství musí dojít k odstranění bezhlavého soutěžení s ostatními coby motivačního nástroje ve výuce. Děti by se měly naučit především spolupracovat a překonávat samy sebe. 

Linda Jandejsková
předsedkyně spolku

Dotkni se vesmíru

dotknisevesmiru.cz
Motivace k učení přírodních věd a inspirace pro všechny děti, ze kterých by časem mohly být astronauti a astronautky.

Projekt umožní školákům vypustit svůj vlastní stratosférický balón k hranicím vesmíru a pořídit unikátní fotografie zakřivení Země z výšky 30 kilometrů. Chtějí docílit toho, aby se vědecké projekty, aktivity, pokusy, experimenty a bádání staly přirozenou součástí našeho vzdělávacího systému.

Vyučování ve STEAMu je kreativní záležitost, rozvíjí logické myšlení, kritický přístup uvažování a týmovou spolupráci a hlavně, je nesmírně zábavné!

Rostislav Konopa
CEO STEAM Academy

Hejného metoda (H-mat a H-edu)

https://www.h-mat.cz/
Netradiční způsob výuky, který žáky vede k samostatnému a hravému objevování matematiky.

Cílem organizace je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Žáci, kteří se na přijímačky připravují Hejného metodou, jsou nadprůměrně úspěšní. V porovnání s celostátním průměrem jsou na tom až o 12 procent lépe.

Jan Šedo
PR manager

LABYRINTH

https://labyrinthschool.cz/
Organizace, která respektuje individuální potřeby každého dítěte a snaží se rozvíjet jeho maximální potenciál.

Cílem spolupráce je ověřovat aktivizující výukové metody na úkor frontální výuky. Jedná se o metody, které podněcují u dětí přirozenou zvídavost na základě rozvoje vnitřní motivace, díky nimž výuka děti i žáky baví a více se naučí. V současné době probíhá pilotní projekt podporující podnikavost u dětí s názvem Sauna – od nápadu k realizaci.

Nebojíme se podporovat podnikavost dětí.

Břetislav Svozil
ředitel školy

Mladí ladí dětem

www.mladiladidetem.cz
Vzdělávací program mezinárodního festivalu Mladí ladí jazz určený dětem i pedagogům se zájmem o alternativní hudební výuku.

Česko je první zemí mimo USA, v níž se tento program světového střihu realizuje. V roce 2019 se programu zúčastnilo kolem 2000 dětí. Vše probíhá již šestým rokem v úzké spolupráci s Oranem Etkinem, držitelem Grammy a izraelsko-americkým jazzmanem, a jím vyškolenými lektory v unikátní metodě Timbalooloo.

Dětem je potřeba vštěpovat rytmus, představivost a smysl pro melodii

Oran Etkin
autor metody Timbalooloo

Spol. pro kreativitu ve vzdělávání

spkv.education
Organizace, která různorodou formu rozvíjí spolupráce škol, dětí, mladých lidí a umělců i uměleckých kulturních organizací.

Posláním organizace je vytvářet prostředí pro otevřené vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého vzdělávaného dítěte a mladého člověka a které oceňuje a plně využívá schopnosti pedagogů. Snaží se přispět k rozvoji individuálního potenciálu dětí a mladých lidí, jejich kreativity, uměleckých vloh, schopnosti konstruktivního myšlení a kritického myšlení. Rozvíjí také význam umění pro vzdělávání a rozvoj žáků i pedagogů i celkového prostředí škol.

Chceme školu jako prostor otevřený kreativitě.

Katarína Kalivodová
ředitelka

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

partnerstvi2030.cz/
Podpora projektu související se získáním know how ohledně systémových změn ve vzdělávání v Nizozemí v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Projekt jako takový zastřešuje efektivní koordinovanou spolupráci partnerů na zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a snižování vzdělávacích nerovností.

Dokud nebudou mít děti kladný vztah ke škole, nezlepší se ani vzdělávací výsledky.

Silvie Pýchová
ředitelka asociace

Step by Step ČR, o.p.s.

www.zacitspolu.eu/
Program Začít spolu® je určen na podporu moderních pedagogických postupů v mateřských a základních školách.

Jednou z hlavních forem práce v programu Začít spolu® je integrovaná tematická výuka v centrech aktivit.

Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.

Iveta Pasáková
ředitelka

Hledáte spolupráci?

Vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve věku 6-18 let a projekty vedoucí k zapojování dětí do rozhodování o systémových změnách ve vzdělávání podporujeme také finančně.

BYLI JSME U TOHO

V minulosti jsme podpořili

Ashoka

Mezinárodní organizace Ashoka vyhledává, propojuje a podporuje sociální inovátory neboli vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, kteří jedinečným a systémovým způsobem i s podnikavostí sobě vlastní řeší nejpalčivější problémy naší společnosti.

Nadace Karla Janečka organizaci pomohla restartovat českou pobočku. Podpořili jsme vznik mapy sociálních inovátorů v ČR, vyhledávání inovátorů či každoroční setkání inovátorů Ze:mě změny.

EDUin.

http://www.eduin.cz
Nezávislá organizace, která nestranně informuje o problematice vzdělávání a podporuje otevřený a věcný dialog.

EDUin usiluje o to, aby se celosvětová proměna požadavků na vzdělávání, kterých jsme svědky v posledním desetiletí, stala díky široké diskusi veřejným tématem.

I Komenský se zamýšlel nad vzdělávací inovací, kterou popsal v otázce ‚Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?‘

Jan Dolínek
výkonný ředitel

FuckUp Nights Prague

www.fuckupnights.cz/
Jak je možné své nezdary úspěšně zvládnout a poučit se z chyb? FuckUp Nights je série pravidelných setkání, během kterých známé osobnosti mluví o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly. Odvaha a houževnatost řečníků řečníků jako inspirace pro každodenní život.

Nadace Karla Janečka se tento začínající neziskový projekt rozhodla podpořit na úplném začátku. Od roku 2017 spolupořádáme Laskavý FuckUp Night Special. Večer probíhá na Světový den laskavosti 13. listopadu.

Khánova škola

khanovaskola.cz/
Vzdělávací portál pro děti i dospělé. Komunita lidí, která si za klade za cíl zlepšit možnosti vzdělávání. Jádro tvoří výuková videa, které je možné sledovat z pohodlí domova a zdarma.

Nadace Karla Janečka podpořila vývoj aktuálních webových stránek. Na webu je k dispozici zdarma přes 3000 videí Khan Academy – s českými titulky či dabovaných. Měsíčně web navštíví přibližně 40 tisíc jedinečných uživatelů.

Matemág.

matemag.cz/
Výuková digitální hra postavená na Hejného metodě výuky matematiky a na poutavém příběhovém zpracování. Je určena dětem z prvních a druhých tříd a podporuje rozvoj matematických dovedností. Rodičům navíc dává tipy co s dítětem dělat i mimo tablet.

Nadace Karla Janečka podpořila vývoj hry znásobením vybrané částky crowdfundingem. Jen za rok 2018 si aplikaci stáhlo více než 33 000 osob. A úspěch hry stále pokračuje!

Máme velké plány

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040