Současná nelehká situace v souvislosti s válkou na Ukrajině dopadá na každého z nás.

Ještě citlivěji ji však vnímají děti, se kterými je potřeba se o tomto tématu naučit hovořit, vyslyšet jejich otázky a zmínit jejich obavy.

Spolupracujeme s celou řadou odborníků a vzdělávacích institucí, které připravily užitečné metodologické materiály a doporučení, jak v současné situaci s dětmi komunikovat a pracovat.

 • MŠMT – Hlavní metodické materiály pro školy – vzdělávání ukrajinských dětí v ČR,
  jak postupovat při začleňování ukrajinských dětí.
 • Člověk v tísni + Jeden svět na školách – Radí, jak aktuální téma válečného konfliktu metodicky i obsahově uchopit ve výuce českých žáků, doporučuje další aktivity a materiály.
 • Czech Step by Step – Připravuje ukrajinské mutace e-verzí učebnic Čeština expres 1 a Česky krok za za krokem 1.
 • Grantový diář – mimořádně odemčené grantové výzvy na pomoc Ukrajině.
 • CEDULekce pro učitele, kterou mohou využít při práci ve škole. Zabere 2 – 3 vyučovací hodiny, cílovou skupinou jsou žáci 8. – 9. tříd ZŠ nebo žáci SŠ.
 • Učitelnice Výukové materiály od českých učitelů pro ukrajinské děti, české i ukrajinské učitele, vychovatele i asistenty.
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání – Nabízí zdarma odborné webináře, infografiky a další metodologickou pomoc pro učitele v souvislosti s válkou na Ukrajině.
 • Centrum LocikaDesatero proti úzkosti a panice a doporučení, jak s dětmi komunikovat válečný konflikt.
 • Nadační fond Děti Ukrajiny – Spustili projekt, díky němuž můžou děti z válečné zóny své země pokračovat ve studiu ve školách v České republice.
 • Česká televize Vzdělávací video zaměřené na Ukrajinu z mnoha úhlů pohledu. Věnuje tématu války na Ukrajině, tomu, jak mluvit o válce a strachu s dětmi, jak podpořit ukrajinské děti a žáky v České republice. Otevírá však i témata jaderné energetiky, vznik a existence NATO či historii Ukrajiny.
 • Inbáze – Bezplatná podpora migrantkám a migrantům bez rozdílu pobytového oprávnění
  či původu, žijících na území hl. m. Prahy, při řešení různých životních situací.
 • Inkluzivní školaPraktické tipy, jak řešit aktuální situaci s nově příchozími dětmi a žáky
  z Ukrajiny a seznam základních škol určených pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky.
 • META, o.p.s.Listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím týkajícím se vzdělávání migrantů v ČR. Listy jsou vždy ve dvou jazycích, na první straně v češtině a na druhé v další jazykové verzi. Díky tomu mohou sloužit rodičům žáků a zároveň jejich pedagogům, sociálním pracovníkům, pracovníkům poraden, úředníkům a dalším pomáhajícím.
 • MŠMT – O tom, že šikana, slovní ani fyzické útoky do škol nepatří, se dočtete v apelu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka. Najdete tu také užitečné kontakty na odbornou pomoc při konfliktu. MŠMT publikuje také relevatní informace pro oblast českého vysokého školství.
 • RESPEKT – Odemčené audioverze článků o Ukrajině, které načetl Ivan Trojan.
 • Scio ve spolupráci s IT společností Ximilar  – Interaktivní mapa umožňující ukrajinským rodinám v České republice najít mateřskou, základní nebo střední školu.
 • ZŠ U Roháčových kasáren – školní psycholožka Zlata Heřmánková  – Nabízí základní tipy, které mohou při komunikaci s dětmi pomoci.
 • JSNS – výběr lekcí a aktivit k ozbrojeným konfliktům a jejich dopadům na životy běžných lidí. Řada filmů a doprovodných materiálů je o uprchlících.
 • JSNS – 7 obsáhlých lekcí Současná ruská propaganda přibližujících mechanismy masivních mediálních manipulací a informačních kampaní, které napadení Ukrajiny Ruskem předcházely a dále je doprovázejí. Lekce jsme zároveň zpřístupnili široké veřejnosti.
 • JSNS – Metodický materiál Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity.
 • JSNS – Faktografický materiál Válka na Ukrajině: otázky a odpovědi.
 • JSNS – Aktualizovaný krátký film U nás pomáhali taky, který poukazuje na paralely okupace Československa v roce 1968 s anexí Krymu roku 2014 a současnou ruskou invazí na Ukrajinu.
 • JSNS – pravidelná živá vysílání pro školy, ve kterém budou žáci a studenti v přímém přenosu pokládat otázky pozvaným hostům.

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040