Projděte si studii, kterou si Nadační fond Eduzměna nechal vytvořit pro zmapování aktuálního stavu vzdělávacího systému a jeho jednotlivých aktérů. Studii zpracovali nezávislí sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák. Je založena na rešerši a dodatečné analýze již existujících studií a dlouhodobých mezinárodních šetření. 

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040