Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř

Na Křížové hoře nedaleko Českého Krumlova objevili opuštěný poutní areál, který nechtěli nechat zchátrat. Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř se před šesti lety rozhodli vrátit místu původní krásu a ukázat jej lidem – je odtud prý nejkrásnější výhled na město i okolí, má unikátní genius loci a navíc se tu dějí zázraky.

“Žili jsme sto metrů od sebe přes 40 let a nikdy jsme se neviděli. Až 20. září 2016 jsme se setkali na tomto úžasném místě,” vzpomíná pan Uhlíř na den, kdy se stal podle jeho slov jeden ze “zázraků dnešní doby”. Od tohoto okamžiku se začal poutní areál měnit k nepoznání, otevřel se veřejnosti a dál vzkvétá. Jeho zachránci vyklidili nepořádek, do kaple pořídili zvon a v podloubí pořádají tematické výstavy – ačkoliv je to každodenní úsilí a oběma dohromady je dnes úctyhodných 168 let.

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040