Letos na podzim se uskuteční již 7. ročník celorepublikového happeningu #jsemlaskavec, který organizuje

Nadace Lilie & Karla Janečkových.

I letos si v jeho rámci budou moci děti vyzkoušet, jaké to je, když člověk vykoná dobrý skutek a udělá tak radost druhým.

Do happeningu se mohou hlásit týmy dětí od 3 do 18 let. Poté, co se tým zaregistruje, vybírá jeden nebo více dobrých skutků, jež v rámci happeningu vykoná.

Může například sbírat odpadky v okolí domova nebo školy, nakoupit seniorovi, odnést jídlo do potravinové banky či připravit krmení a pamlsky pro zvířecí útulky. Inspirovat se příklady dobrých skutků můžete na našich stránkách.

Laskavá fantazie však nemá hranice, proto je možné vymyslet svůj vlastní dobrý počin.

“Happening #jsemlaskavec pořádáme pravidelně už sedm let. Pokaždé mě dojímá, s jakou energií, nadšením a nápaditostí se děti do akce zapojují. Povzbuzující je i odezva a zpětná vazba od pedagogů a rodičů,” popisuje vedoucí oblasti laskavosti Nadace Lilie & Karla Janečkových Barbora Růžičková.

Pro 21 nejrychleji přihlášených týmů jsme tradičně přichystali malé překvapení. Pokud se tým řádně přihlásí a dodrží všechna pravidla a podmínky happeningu #jsemlaskavec, zařadíme jej do slosování o laskavé odměny. Náhodně vylosované týmy obdrží nejnovější verzi matematické hry Mathesso Travel a osobně je navštíví vypravěč příběhů Martin Hak.

Je vědecky podložené, že laskavost lze jako lidskou vlastnost rozvíjet a kultivovat. Čím dříve tak s laskavostí začneme, tím laskavější svět můžeme společně tvořit. Právě s tímto cílem oslovuje happening #jsemlaskavec děti i dospělé – věříme, že se podaří laskavost stále více začleňovat do každodenního života.

Nadace Lilie & Karla
Janečkových

Milady Horákové 382/75
Praha 7 - Holešovice
170 00
IČO: 02576040